Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Informacje dla farmaceutów, którzy rozpoczęli specjalizację przed dniem 25 czerwca 2003 r.

---

Menu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.), farmaceuta, który posiada specjalizację I stopnia zachowuje prawa wynikające z uzyskania tego tytułu. Ponadto
w świetle przedmiotowych przepisów, farmaceuta posiadający specjalizację II stopnia, zachowuje prawo posługiwania się uzyskanym tytułem specjalisty w danej dziedzinie.

Osoby posiadające specjalizację I stopnia mogą uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem uzupełniającym i po zdaniu egzaminu państwowego.

Ponadto informujemy, iż osobom, które rozpoczęły specjalizację przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. przed 25 czerwca 2003 r.), upłynął termin, w którym – w celu uzyskania tytułu specjalisty – mogły odbyć specjalizację i złożyć egzamin wg wcześniej obowiązujących zasad:

  • w przypadku osób, które rozpoczęły specjalizację I stopnia termin upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r.
  • w przypadku osób, które rozpoczęły specjalizację II stopnia termin upłynął z dniem 31 grudnia 2009 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry