Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne

---

Menu

Jak możesz uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej

Tytuł specjalisty możesz uzyskać po:

 • odbyciu szkolenia specjalizacyjnego (ustalonego programem specjalizacji);
 • zaliczeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Kto prowadzi szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia specjalizacyjne organizują uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna. Uczelnie muszą mieć akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

W jakich dziedzinach możesz uzyskać tytuł specjalisty

Możesz odbyć szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej:

 • cytomorfologia medyczna;
 • epidemiologia;
 • laboratoryjna diagnostyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka medyczna;
 • laboratoryjna genetyka sądowa;
 • laboratoryjna hematologia medyczna;
 • laboratoryjna immunologia medyczna;
 • laboratoryjna parazytologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia medyczna;
 • laboratoryjna toksykologia sądowa;
 • laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
 • mikrobiologia medyczna;
 • zdrowie publiczne.

 

Jakie wymagania musisz spełnić, aby rozpocząć szkolenie

Aby rozpocząć szkolenie, musisz:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie;
 • mieć prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia.

 

Gdzie złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Złóż wniosek za pomocą SMK do właściwego wojewody (ze względu na województwo, w którym zamierzasz odbyć szkolenie).

 

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Twój wniosek musi zawierać:

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko;
 • nazwisko rodowe;
 • miejsce i datę urodzenia;
 • płeć;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • jeśli nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, na podstawie którego przebywasz w Polsce;
 • posiadany prze ciebie stopień naukowy;
 • okres zatrudnienia w zawodzie;
 • liczbę i wykaz publikacji.

 

Do wniosku dołącz odwzorowanie cyfrowe:

 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 • dokumentu, który potwierdza uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 • dokumentu, który potwierdza okres zatrudnienia w zawodzie;

A także oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Kiedy złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w dwóch terminach. Wniosek możesz złożyć:

 • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia
 • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 czerwca do 30 czerwca.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry