Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uczelnie Medyczne

---

Uczelnie medyczne działają w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uczelnia ma osobowość prawną i jest autonomiczna we wszystkich obszarach działania – na zasadach określonych w ww. ustawie.

Minister zdrowia nadzoruje zgodność działań uniwersytetów medycznych z przepisami prawa i statutem, a także prawidłowe wydatkowanie środków publicznych.

ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
telefon: (85) 748-54-15
fax: (85) 748-54-16
centrala: (85) 748-54-00
e-mail: rektor@umb.edu.pl
Serwis Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk
telefon: (58) 349-11-00
fax: (58) 520-40-38
e-mail: rektor@gumed.edu.pl
Serwis Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
telefon: (32) 208-35-55
fax: (32) 208-35-61
centr.: (32) 20-83-600
e-mail: rektor@sum.edu.pl
Serwis Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
telefon: (81) 742-37-59
fax: (81) 528-89-33
e-mail: biuro.rektora@umlub.pl
Serwis Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Kościuszki 4
90-419 Łódź
telefon: (42) 272-58-03
fax: (42) 272-58-06
e-mail: rektor@umed.lodz.pl
Serwis Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Fredry 10
61-701 Poznań
telefon: (61) 854 62-28
fax: (61) 852-03-42
centrala: (61) 854-60-00
e-mail: rektor@ump.edu.pl
Serwis Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
telefon: (91) 48-00-801
fax: (91) 48-00-705
centr.: (91) 48-00-700
e-mail: rektor@pum.edu.pl
Serwis Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: (22) 57-20-101
fax: (22) 57-20-161
centrala: (22) 572-00-00
e-mail: rektor@wum.edu.pl
Serwis Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry