Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.01.2017

Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w dniu 19 stycznia 2017 r.

---

Prowadzenie: Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Prof. Maria M. Sąsiadek

 

 1. Planowanie ostatnich tematów na lata 2018 – 2020 w Programie Ramowym Horyzont 2020 dla ZdrowiaJoanna Niedziałek – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 2. WHO: „Gruźlica nie jest problemem medycznym, jest problemem organizacyjnym”

Wystąpienia:

 1. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i  Europejskiego Regionu Światowej Organizacji Zdrowia – Prof. Maria Korzeniewska- Koseła – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 2. Znaczenie Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę dla oceny bieżących zjawisk w epidemiologii gruźlicy w Polsce i dla analizy trendów – Prof. Maria Korzeniewska-Koseła
 3. Rola Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka w diagnozowaniu mikrobiologicznym gruźlicy w Polsce i standardy diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy –Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 4. Wykrywanie przypadków gruźlicy w społeczności- rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – Prof. Maria Korzeniewska-Koseła
 5. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zapobiegania i walki z gruźlicą ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy wielolekoopornej-MDR-TB

Wystąpienia:

 – Prof. Maria Korzeniewska- Koseła

 – Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

 – Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 1. Diagnoza przestrzegania zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

 Wystąpienia:

Prof. Maria Korzeniewska- Koseła

 – Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 1. Propozycje zmian legislacyjnych służących poprawieniu skuteczności walki z gruźlicą w Polsce – Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż

III. Miejsce genetyki klinicznej (poradnictwa genetycznego i badań genetycznych) w opiece nad pacjentami w XXI wieku. Sytuacja genetyki klinicznej w Polsce

Wystąpienia:

 1. Znaczenie diagnostyki genetycznej i poradnictwa genetycznego dla ustalenia rozpoznania i właściwego postępowania medycznego u pacjentów z wadami wrodzonych i zaburzeniami neurorozwojowymi z uwzględnieniem opieki medycznej nad ich rodzinami – Prof. Anna Latos-Bieleńska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 2. Medycyna personalizowana oparta na badaniach genetycznych – przełom w postępowaniu klinicznym – Prof. Michał Witt – Instytut Genetyki Człowieka PAN
 3. Badania genetyczne w onkologii z uwzględnieniem ich znaczenia: w opiece nad   pacjentami z zespołami dziedzicznej predyspozycji do chorób nowotworowych i ich rodzinami oraz w diagnostyce, ustalaniu rokowania i optymalizacji leczenia dla pacjentów z nowotworami sporadycznymi – Prof. Bartosz WasągKatedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Badania genetyczne w hematoonkologii – Prof. Barbara Pieńkowska-Grela – Pracownia Genetyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie 
 5. Organizacja i finansowanie badań genetycznych w Polsce – Prof. Maria M. Sąsiadek –  konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 6. Testy genetyczne w polskich realiach prawnych – Prof. Michał Witt

Prezentacje przedstawione podczas posiedzenia:

 1. Prezentacja p. Joanny Niedziałek
 2. Prezentacje prof. Marii Korzeniewskiej-Koseły
 3. Prezentacja prof. Ewy Augustynowicz-Kopeć
 4. Prezentacja prof. Kazimierza Roszkowskiego-Śliża
 5. Prezentacja prof. Anny Latos-Bieleńskiej
 6. Prezentacja prof. Michała Witta
 7. Prezentacja prof. Bartosza Wasąga
 8. Prezentacja prof. Barbary Pieńkowskiej-Greli
 9. Prezentacja prof. Marii M. Sąsiadek

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry