Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.11.2016

Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w dniu 17 listopada 2016 r.

---

Prowadzenie: Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Prof. Andrzej Borówka, Prof. Wojciech Maksymowicz, Prof. Marek Gzik

 

1. Portret urologii – rysy wybrane

 Wystąpienia:

–  Prof. Andrzej Borówka – Członek Rady Naukowej – „Działalność edukacyjna w środowisku urologicznym w Polsce oraz znaczenie urologii onkologicznej”

 Dr hab. Jakub Dobruch – Kierownik Kliniki Urologii CMKP – „Potrzeby urologii onkologicznej i ocena jakości świadczeń medycznych w urologii”

–  Prof. Piotr L. Chłosta – Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego – „Stan urologii i perspektywy jej rozwoju w Polsce”

2. Szanse i zagrożenia rozwoju badań nad terapeutycznym wykorzystaniem komórek macierzystych

 Wystąpienia:

–  Prof. Bogusław Machaliński – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie – „Kierunki rozwoju akademickich badań nad komórkami macierzystymi”

–  Prof. Krystyna Domańska-Janik – Kierownik ZTK-CUN Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN – „O pracach Zespołu Terapii Komórkowej chorób układu  nerwowego PAN (ZTK- CUN)”

Prof. Marcin Majka – Kierownik Zakładu Transplantologii CM UJ – „Badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych jako produktu biotechnologicznego”

Podsumowanie – Prof. Wojciech Maksymowicz – Członek Rady Naukowej – „Jak pomóc w rozwoju badań nad leczniczym wykorzystaniem komórek macierzystych”

 3. Inżynieria biomedyczna

  Tematy wystąpień:

  1. „Inżynieria biomedyczna – kierunek kształcenia na potrzeby zatrudniania  w jednostkach ochrony zdrowia”
  2. „Działania na rzecz uprawnień absolwentów kierunku „Inżynieria Biomedyczna”
  3. „Propozycja działań umożliwiających uregulowanie zatrudniania inżynierów  w jednostkach służby zdrowia”

Zespół prezentujący:

Prof. Tadeusz Pałko – konsultant krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej

Prof. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Prof. Natalia Golnik – Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Prof. Tomasz Topoliński – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  w Bydgoszczy

Dr Jerzy Pieniążek – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4  w   Bytomiu

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry