Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich

---

Nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich są przyznawane w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich wydane na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

Zespół został powołany na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Do zadań Zespołu należą:

  • ocena wniosków o przyznanie nagród ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku;
  • przedstawianie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy ministra;
  • przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry