Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Odwoławcza Komisja Bioetyczna

---

Komisja rozpatruje odwołania od uchwał komisji bioetycznych, które opiniują projekt eksperymentu medycznego, uwzględniając jego kryteria etyczne, celowości i wykonalności.

Tryb wnoszenia odwołań

Odwołanie od uchwały komisji bioetycznej mogą wnieść:

  • podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny;
  • kierownik podmiotu leczniczego, w którym ma być przeprowadzony eksperyment medyczny;
  • komisja bioetyczna właściwa dla ośrodka, który ma uczestniczyć w eksperymencie medycznym.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji bioetycznej, która podjęła uchwałę, do Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 14 dni od otrzymania uchwały wyrażającej opinię. Powinno być ono rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy od jego wniesienia (liczy się data wpływu do Odwoławczej Komisji Bioetycznej).

Skład Odwoławczej Komisji Bioetycznej jest określony w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej

Kontakt:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Odwoławcza Komisja Bioetyczna
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
telefon:
(22) 63-49-331
(22) 634-95-02
fax: (22) 63-49-465
e-mail:
agorski@ikp.pl

okb@mz.gov.pl

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry