Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Komisje bioetyczne

---

Komisje bioetyczne wydają opinie o projekcie eksperymentu medycznego na wniosek lekarza lub podmiotu, który planuje badanie kliniczne. Opinie (uchwały) uwzględniają:

  • kryteria etyczne,
  • celowość projektu,
  • wykonalność projektu.

 

Kto powołuje komisje bioetyczne

Komisje bioetyczne powołują:

  • okręgowa rada lekarska na obszarze swojego działania,
  • rektor szkoły wyższej medycznej lub szkoły wyższej z wydziałem medycznym,
  • dyrektor instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia.

 

Odwoławcza Komisja Bioetyczna

Jaką rolę pełni Odwoławcza Komisja Bioetyczna

Odwoławcza Komisja Bioetyczna wydaje opinie o projekcie eksperymentu medycznego, na podstawie złożonego odwołania. Odwołanie od negatywnej opinii komisji bioetycznej może wnieść lekarz lub podmiot, który prowadzi badanie kliniczne.

Odwoławcza Komisja Bioetyczna wydaje uchwały. Jej opinie uwzględniają:

  • kryteria etyczne,
  • celowość projektu,
  • wykonalność projektu.

Odwoławcza Komisja Bioetyczna, jako ciało niezależne, może wypowiadać się na tematy bioetyczne związane z zasadami  prowadzenia eksperymentów medycznych na człowieku.

Kto powołuje Odwoławczą Komisję Bioetyczną

Minister Zdrowia powołuje członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej spośród autorytetów naukowych, medycznych, etycznych i prawniczych.

Informacje o pracy Odwoławczej Komisji Bioetycznej

Jeśli masz szczegółowe pytania o działalność Odwoławczej Komisji Bioetycznej, skontaktuj się z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Podstawa prawna:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry