Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Komunikaty

---

Z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w całym kraju odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Beneficjenci mogli zaprezentować swoje osiągnięcia, a odwiedzający mieli okazję zwiedzić miejsca, które na co dzień nie są dostępne.

---
czytaj więcej

W dniu 7 maja 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się szkolenie dotyczące możliwości i zasad udziału w projektach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

---
czytaj więcej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry