Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy [zakończone]

---

Inwestycja zakończona.

Cel

Inwestycja ma na celu gruntowne dostosowanie budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów.

Zdolność usługowa – 317 łóżek (w tym wzrost o 125 łóżek),

Kubatura – 140 668,70 m3, powierzchnia użytkowa – 18 100,74 m2

 1. budowę Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, SOR z lądowiskiem helikopterów,
 2. budowę i wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci,
 3. budowę obiektu mieszczącego Klinikę Psychiatrii, Kliniki Dermatologii, Geriatrii, Opieki Paliatywnej i Opieki Długoterminowej,
 4. modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Dorosłych,
 5. modernizację istniejącej infrastruktury szpitala, w tym:
  • modernizację Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej,
  • wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Klinik Szpitala,
  • utworzenie Centrum Udarów Mózgu,
  • modernizację obecnej Kliniki Medycyny Ratunkowej
  • przebudowę układu zasilania elektrycznego Szpitala,
  • modernizację kotłowni gazowo-olejowej,
  • wymiana dźwigów w Szpitalu,
  • wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Klinik Szpitala.

Zakres rzeczowy obejmuje następujące fazy realizacji:

Dostosowanie obiektu Szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań. Stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania klinik Szpitala wraz z jednoczesnym uporządkowaniem i skróceniem powiązań komunikacyjnych w centralnej części kompleksu budynków.

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2007-2015.

WKI 326 963 tys. zł, w tym z budżetu państwa 323 348 tys. zł. Decyzja Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2014 r. zatwierdzająca Wartość Kosztorysową Inwestycji.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry