Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

---

Celem programu jest stworzenie warunków, które umożliwią poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu planujemy zmianę i poprawę infrastruktury, a także przemiany organizacyjne dostosowane do dynamiki trendów demograficznych, poprzez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.

 

Zakres

Powierzchnia całkowita zaplanowana nowego budynku – 18 400 m2, modernizowana istniejąca infrastruktura szpitala 29 178 m2.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Etap I

  • Budowa nowego budynku i przeniesienie do niego części klinik. W nowobudowanym budynku na sześciu kondygnacjach (w tym jednej podziemnej) planuje się lokalizację 140 łóżek (bez sal wybudzeń, oddziałów dziennych) i następujących jednostek;
  • Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Blok Operacyjny oraz Oddział Kliniczny Rehabilitacji;
  • Zlokalizowana zostanie tu również Część dydaktyczna (Sale dydaktyczne, Sala audytoryjna, szatnie studentów) oraz Część pomocnicza (Zaplecze techniczno – administracyjno – gospodarcze, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Archiwum);
  • Etap ten obejmuje również zagospodarowanie terenu, utworzenie komunikacji z budynkami medycznymi, budowę obiektów pomocniczych, integrację z nowym budynkiem infrastruktury technicznej szpitala,

Etap II

  • Modernizacja i adaptacja części dotychczas użytkowanych powierzchni;
  • Dokonanie alokacji oddziałów i docelowe zagospodarowanie terenu,

Etap III (Wydzielony z zakresu modernizacji ze względu na finansowanie ze środków POIiŚ)

  • Modernizacja i adaptacja części dotychczas użytkowanych powierzchni;
  • Dokonanie alokacji oddziałów i docelowe zagospodarowanie terenu.

 

Efekt

Uzyskanie sześcio piętrowego budynku spełniającego szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto, zmodernizowana zostanie powierzchnia szpitala.

 

Okres realizacji zamówienia

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2018-2024.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji

WKI 360 955 tys. zł, w tym z budżetu państwa 348 752 tys. zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry