Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

---

Cel

Celem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa SPSK UM w Białymstoku, która umożliwi poprawę powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi klinikami i działami Szpitala. Usprawni układ komunikacji pionowej i poziomej, ułatwi dostęp do zespołu Bloku Operacyjnego z każdej części Szpitala, usprawni powiązania pomiędzy SOR-em, Izbami Przyjęć, a przede wszystkim dostosuje budynki i pomieszczenia Szpitala do obowiązujących norm i przepisów.

Zdolność usługowa – 840 łóżek,

Kubatura – 186 585,1 m3, powierzchnia użytkowa – 56 043 m2,

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • budowę nowoczesnego, funkcjonalnego Bloku Operacyjnego składającego się z 12 sal operacyjnych wraz z wielostanowiskową salą wybudzeń (bezpośrednie połączenie z oddziałem intensywnej terapii);
 • budowę Oddziału Intensywnej Terapii złożonego z 30 łóżek;
 • budowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej, modernizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej;
 • rozbudowę Działu Fizjoterapii w ramach Kliniki Rehabilitacji;
 • budowę centralnej sterylizacji;
 • budowę ośrodka dializ (17 stanowisk);
 • budowę pomieszczeń na rzecz dwóch klinik zabiegowych przeniesionych z głównego budynku szpitala (chirurgia i laryngologia) oraz Kliniki Hematologii i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego;
 • budowę zaplecza administracyjnego z pomieszczeniem na archiwum;
 • budowę sal dydaktycznych;
 • rozbudowę ciągów komunikacyjnych;
 • budowę parkingu wielopoziomowego;
 • wyposażenie.

Uzyskanie nowoczesnego kompleksu szpitalnego w makroregionie północno-wschodnim, poprzez scalenie istniejących i nowych budynków, dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów, wymagań normowych i wdrożenie nowoczesnych standardów technicznych, jak również poprzez polepszenie powiązań funkcjonalno-użytkowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami szpitalnymi.

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2008-2018.

WKI 509 057 tys. zł, w tym z budżetu państwa 508 954 tys. zł na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry