Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

---

Celem realizacji programu jest połączenie rozproszonych obiektów medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM. Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia oraz podniesienia poziomu wykształcenia i kompetencji kadr medycznych poprzez wybudowanie akademickiego ośrodka o charakterze wieloprofilowym w ramach Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

 

Zakres

Zdolność usługowa – 394 nowe łóżka szpitalne;

Powierzchnia budynków – 43 500 m2.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Wykorzystanie istniejącej substancji budynków CKD, tj. budynku A1 i A2 oraz budowę nowego budynku dla potrzeb Ośrodka Radioterapii.  Inwestycja stanowi kontynuację zagospodarowywania wolnych powierzchni w obiektach wybudowanych w ramach inwestycji finansowanej z budżetu państwa w latach 1975–2012 (I etap CKD) oraz obejmuje rozbudowę obiektów o nowy budynek Ośrodka Radioterapii.

 

Efekty

Utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje: dydaktyczną, badawczą i kliniczną. Drugi etap budowy CKD ma prowadzić do stworzenia jednostki świadczącej nowoczesne, racjonalne i skuteczne leczenie oraz zapewniającej najwyższy poziom wykształcenia i kompetencji kadr medycznych skupionych na aktualnych i przewidywanych potrzebach epidemiologicznych regionu i kraju: onkologii, geriatrii, neurologii oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii i opiece koordynowanej.

Okres realizacji

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2018-2023.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji

WKI 474 486 tys. zł, w tym z budżetu państwa 453 694 tys. zł.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry