Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

---

Cel

Celem Programu jest stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez wybudowanie nowoczesnego kompleksu budynków szpitala Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) zintegrowanego z budynkiem Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI).

Zdolność usługowa – 688 łóżek,

Kubatura – 370 000 m3, powierzchnia całkowita – 89 000 m2,

Obiekt CMN składać się będzie z czterech części: budynków A,B,C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z CMI oraz budynku D oddzielonego drogą wewnętrzną. Budynek D połączony będzie łącznikiem z budynkiem C. Z budynku D przewidziano również poprowadzenie łącznika do istniejącego budynku 6, aby umożliwić komunikację z częścią starych budynków szpitalnych, w których zlokalizowane są oddziały pediatryczne.

Realizacja zakresu rzeczowego Programu będzie podzielona na dwa główne etapy robót:

  1. Budowa budynków B, C, D i przeniesienie do nich części klinik;
  2. Rozbiórki budynków 22, 26, 32, budowa budynku A i przeniesienie reszty klinik oraz rozbiórki budynków 5a, 7, 8, 9, 25 i docelowe zagospodarowanie terenu.

  1. Zwiększenie komfortu pacjentów przebywających w szpitalu.
  2. Pełne dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.
  3. Wzrost standardu infrastruktury budowlanej szpitala.
  4. Pełne bezpieczeństwo pacjentów i kadry medycznej.
  5. Wzrost efektywności leczenia wynikający z centralizacji funkcji w obrębie jednego budynku.
  6. Możliwość instalacji najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

Okres realizacji inwestycji przewiduje się na lata 2015-2020.

WKI 594 000 tys. zł, w tym z budżetu państwa 592 381 tys. zł.

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry