Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

---

Za rozwój e-zdrowia w Polsce odpowiada Ministerstwo Zdrowia, które na bieżąco wspierane jest przez jednostkę podległą – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Głównym przedmiotem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz. Centrum odpowiada również za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych przez CSIOZ projektów na stronie internetowej CSIOZ.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry