Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.07.2015

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej

---

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 40 000 000,00 zł na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych.

Celem konkursu jest przetestowanie standardu dziennego domu opieki medycznej i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia nowej usługi medycznej w tym zakresie. Docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu

  • Projektodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej.
  • Projektodawca jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.
  • Projektodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu.
  • Wartość dofinansowania projektu nie przekracza 1 000 000,00 zł.
  • Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu (niezależnie czy jako beneficjent, czy partner projektu).

Kryteria premiujące

  • Projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (waga – 40 pkt).

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się w następujących lokalizacjach:

  • 7 sierpnia 2015 r. – Warszawa
  • 14 sierpnia 2015 r. – Gdańsk
  • 4 września 2015 r. – Kraków
  • 18 września 2015 r. – Poznań

Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres:

deinstytucjonalizacja@mz.gov.pl

Warunkami udziału w spotkaniach są przesłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu kosztów noclegu i dojazdu.

Czytaj więcej o konkursach w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry