Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.11.2015

Konferencja promocyjno-informacyjna w ramach projektu SIPR ze szczególnym uwzględnieniem SWD PRM (4-6 listopada 2015 r.)

---

W dniach 4-6 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna w ramach projektu SIPR ze szczególnym uwzględnieniem SWD PRM, zorganizowana przez Centrum Cyfrowej Administracji (dawniej: Centrum Projektów Informatycznych). Konferencja była pierwszą okazją do spotkania szerokiego grona osób z różnych środowisk, zaangażowanych w projekt SWD PRM na poszczególnych etapach jego przygotowania, budowy, wdrożenia, użytkowania i rozwoju. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów i prezentacji prelegentów oraz wyjaśnienia problemów i wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie wdrażania i testowania funkcjonalności i działania systemu.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który oficjalnie otworzył konferencję, Pan Zbigniew Śwircz – Dyrektor Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pan Jerzy Goraziński – Dyrektor Centrum Cyfrowej Administracji, Pan Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia, inni przedstawiciele MAiC, CCA, MZ, przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, urzędów wojewódzkich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podmiotów leczniczych będących dysponentami zespołów ratownictwa medycznego z terenu całego kraju, firm będących wykonawcami projektu: Pentegy S.A., Globema Sp. z o.o., DGT Sp. z o.o., reprezentanci środowisk związanych z ratownictwem medycznym oraz inni zaproszeni goście.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą konferencji oraz prezentacjami prelegentów (poniżej pliki do pobrania).

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny - zapoznaj się ze zmianami wprowadzonymi przez ministra zdrowia.

---
czytaj więcej
powrót do góry