Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy Unii w dziedzinie zdrowia

---

Wieloletni Wspólnotowy Program Zdrowia to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej. Służy on realizacji strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program wspiera działania promocyjne i profilaktyczne, które mają wpływ na zdrowie. Współfinansowane są projekty, które:

 • poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli UE,
 • zmniejszają nierówności w zakresie zdrowia między państwami członkowskimi.

Program jest realizowany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane:

 • priorytety,
 • działania kwalifikowalne,
 • środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania.

 

Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

11 marca 2014 r. został przyjęty Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jego tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 21 marca 2014 roku.

Realizacją programu zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA)

 

Jak uczestniczyć?

Zgodnie z Programem pracy na dany rok, ogłaszanym przez Komisję Europejską na początku roku.

Program Pracy na 2017 rok (Akt, Załącznik) przewidywał trzy sposoby:

 1. Uczestnictwo we wspólnych działaniach (zgłoszenia zakończone 11 maja 2017 r.)

Departament Współpracy Międzynarodowej informuje, że Minister Zdrowia nominował następujące podmioty (competent authorities) do uczestnictwa w poniższych działaniach:

 • 2.1.1 Joint Action on Health Inequalities – Ministerstwo Zdrowia
 • 2.1.2 Joint Action — Innovative Partnership on Action against Cancer – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • 2.2.2 Joint Action on preparedness and action at points of entry (air, maritime and ground crossing) – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • 2.3.1 Joint Action supporting the eHealth Network – Ministerstwo Zdrowia
 • 2.3.2 Joint Action on Health Information towards a sustainable EU health information system that supports country knowledge, health research and policy-making – Ministerstwo Zdrowia

2. 15 czerwca upłynął termin składania propozycji w otwartym konkursie

 • 1.1.1 Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention and educational settings – 250 tys. EUR
 • 3 Framework Partnership Agreement proposals for Operating grants, as financial contribution to the functioning of non-governmental bodies and covering the last four years of the 3rd Health Programme, 2018-2021

3. Udział w przetargach zaplanowanych w 2017 roku

Przetargi (Call for tender) ogłasza Chafea na swoim portalu. Będziemy je również publikować na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dotyczyć będą następujących zagadnień:

 • 4.1.1 Pilot on reformulation support and monitoring
 • 4.1.2 Support to the design and implementation of public procurement guidelines for food
 • 4.1.3 Support to the design and implementation of measures to reduce the exposure of children to marketing of foods high in fat, sugar or salt
 • 4.1.4 The EU dimension of alcohol related harm
 • 4.1.5 Action plan to fight inactivity and promote physical activity
 • 4.1.6 Feasibility of a European expert network for rare communicable diseases and other rare pathologies linked to globalisation/migration
 • 4.1.7 Analysis of collected health information regarding health status of refugees
 • 4.1.8 EU Health Policy Platform
 • 4.1.9 Provision of technical and scientific input to support the implementation of the new Tobacco Products Directive and further development of existing tobacco control measures on the EU level
 • 4.2.1 Workshops and table-top exercises to support the implementation of Decision 1082/2013/EU on serious cross-border health threats and of the core capacities under international health regulations (IHR)
 • 4.2.2 Conduct of a comprehensive analysis of vaccination schedules and on the development of technical guidance on financial planning of national vaccination programmes
 • 4.2.3 Workshop on best practices on entry and exit screening
 • 4.3.1 EU market access paths for medical technologies with a focus on health technology assessments (HTA)
 • 4.3.2 Stakeholders forum on EU cooperation on health technology assessment (HTA)
 • 4.3.3 Health innovation — eHealth
 • 4.3.4 Scientific and technical assistance for the Expert Panel on effective ways of investing in health
 • 4.3.5 Development of the future EUDAMED, the European medical devices database, following the adoption of new Regulations on medical devices and in-vitro diagnostic medical devices by the legislators
 • 4.3.6 Maintenance and required developments of the existing Eudamed
 • 4.3.7 Translations, info campaigns, publications — on medical devices
 • 4.3.8 Clinical Trial EU Portal and Database
 • 4.3.9 Study on the impact of the incentives provided in the EU legislation on innovation — accessibility of medicinal products
 • 4.3.10 Study of centralised and decentralised procedures for pharmaceutical products
 • 4.3.11 Support to the Implementation of health systems performance assessment (HSPA)
 • 4.4.2 Assessment of healthcare providers wishing to join established European Reference Networks (ERN) by Independent Assessment Bodies

 

Info days

15 marca 2017 r. odbył się Krajowy Dzień Informacyjny – Info Day, podczas którego pani Anne-Marie Yazbeck z Chafea zaprezentowała:

Więcej informacji o programie znajdziesz:

 • w prezentacjach z Info days z poprzednich lat,
 • w znajdujących się poniżej załącznikach.

Na zlecenie Chafea opracowano i przetłumaczono m.in. na język polski 12 informacji o działaniach zrealizowanych w ramach poprzednich programów:

 1. Nadużywanie alkoholu
 2. Zdrowie i dobrostan psychiczny
 3. Odżywianie i aktywność fizyczna – niezbędne rozwiązania dla poprawy zdrowia
 4. Wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu
 5. Zmniejszanie obciążenia chorobami nowotworowymi
 6. Transplantacja i dawstwo organów i tkanek
 7. Choroby przewlekłe
 8. HIV/AIDS i zakażenia przenoszone drogą płciową
 9. Ograniczanie nierówności zdrowotnych
 10. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego
 11. Bezpieczeństwo pacjentów
 12. Choroby rzadkie

 

Dotychczas realizowane projekty

Wykaz wszystkich działań zrealizowanych w ramach dotychczasowych Programów zdrowia (od 2003 roku) znajduje się w nowo opracowanej bazie danych, w której dzięki zastosowaniu filtrów można łatwo znaleźć projekty z poszczególnych państw, dotyczące wybranej tematyki, a także pobrać opracowane raporty i uzyskać kontakty mailowe do realizatorów.

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Krystyna Drogoń
telefon: 22 53 00 187
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry