Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy Unii w dziedzinie zdrowia

---

Wieloletni Wspólnotowy Program Zdrowia to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej – służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program, poprzez współfinansowanie projektów i innych działań, ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE. Ma także przyczynić się do zmniejszenia nierówności w tym zakresie między państwami członkowskimi Unii. Program wspiera w szczególności te działania promujące zdrowie oraz działania profilaktyczne, które mają wpływ na zdrowie.

Program jest wdrażany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane:

 • priorytety;
 • działania kwalifikowalne;
 • środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania.

Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

11 marca 2014 r. został przyjęty Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jego tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 21 marca.

Wdrażanie programu powierzono Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA)

W dniu 25 stycznia br. ogłoszono Program Pracy na 2017 rok. 

Departament Współpracy Międzynarodowej z udziałem przedstawicieli Chafea zorganizuje Krajowy Dzień Informacyjny – Info Day poświęcony możliwościom udziału w Programie oraz w Europejskich Sieciach Referencyjnych. Termin spotkania zostanie podany w najbliższym czasie.

W 2017 roku przewidziano wspólne działania:

 • 2.2.1.1 Joint Action on Health Inequalities 2,5 mln EUR
 • 2.2.1.2 Joint Action — Innovative Partnership on Action against Cancer 4,5 mln EUR
 • 2.2.2.1 Joint Action on Vaccination 3 mln EUR
 • 2.2.2.2 Joint Action on preparedness and action at points of entry (air, maritime and ground crossing)  3 mln EUR
 • 2.2.3.1 Joint Action supporting the eHealth Network  2,7 mln EUR
 • 2.2.3.2 Joint Action on Health Information towards a sustainable EU health information system that supports country knowledge, health research and policy-making 4 mln EUR

Instytucje zainteresowane udziałem proszone są o pisemne zgłoszenie do Departamentu Współpracy Międzynarodowej celem uzyskania wymaganej nominacji przez Ministra Zdrowia.

W 2017 roku przewidziano otwarte konkursy wyłącznie w zakresie:

 • 2.1.1.1 Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention and educational settings  250 tys. EUR
 • 2.3 Framework Partnership Agreement proposals for Operating grants, as financial contribution to the functioning of non-governmental bodies and covering the last four years of the 3rd Health Programme, 2018-2021

Zaproszenie do składania propozycji wraz z terminem składania wniosków zostanie wkrótce ogłoszone przez Chafea.

Zachęcamy ponadto do udziału w przetargach, które przewidziano w bieżącym roku

Będziemy je publikować w momencie ogłaszania przez Chafea. Dotyczyć będą następujących zagadnień:

 • 4.1.1 Pilot on reformulation support and monitoring
 • 4.1.2 Support to the design and implementation of public procurement guidelines for food
 • 4.1.3 Support to the design and implementation of measures to reduce the exposure of children to marketing of foods high in fat, sugar or salt
 • 4.1.4 The EU dimension of alcohol related harm
 • 4.1.5 Action plan to fight inactivity and promote physical activity
 • 4.1.6 Feasibility of a European expert network for rare communicable diseases and other rare pathologies linked to globalisation/migration
 • 4.1.7 Analysis of collected health information regarding health status of refugees
 • 4.1.8 EU Health Policy Platform
 • 4.1.9 Provision of technical and scientific input to support the implementation of the new Tobacco Products Directive and further development of existing tobacco control measures on the EU level
 • 4.2.1 Workshops and table-top exercises to support the implementation of Decision 1082/2013/EU on serious cross-border health threats and of the core capacities under international health regulations (IHR)
 • 4.2.2 Conduct of a comprehensive analysis of vaccination schedules and on the development of technical guidance on financial planning of national vaccination programmes
 • 4.2.3 Workshop on best practices on entry and exit screening
 • 4.3.1 EU market access paths for medical technologies with a focus on health technology assessments (HTA)
 • 4.3.2 Stakeholders forum on EU cooperation on health technology assessment (HTA)
 • 4.3.3 Health innovation — eHealth
 • 4.3.4 Scientific and technical assistance for the Expert Panel on effective ways of investing in health
 • 4.3.5 Development of the future EUDAMED, the European medical devices database, following the adoption of new Regulations on medical devices and in-vitro diagnostic medical devices by the legislators
 • 4.3.6 Maintenance and required developments of the existing Eudamed
 • 4.3.7 Translations, info campaigns, publications — on medical devices
 • 4.3.8 Clinical Trial EU Portal and Database
 • 4.3.9 Study on the impact of the incentives provided in the EU legislation on innovation — accessibility of medicinal products
 • 4.3.10 Study of centralised and decentralised procedures for pharmaceutical products
 • 4.3.11 Support to the Implementation of health systems performance assessment (HSPA)
 • 4.4.2 Assessment of healthcare providers wishing to join established European Reference Networks (ERN) by Independent Assessment Bodies

Więcej informacji o programie zawartych jest w prezentacjach wygłoszonych podczas Info days organizowanych w poprzednich latach przez Departament Współpracy Międzynarodowej z udziałem przedstawicieli Chafea oraz dokumentach znajdujących się poniżej w załącznikach.

Na zlecenie Chafea opracowano i przetłumaczono m.in. na język polski 12 informacji o działaniach:

 1. Nadużywanie alkoholu
 2. Zdrowie i dobrostan psychiczny
 3. Odżywianie i aktywność fizyczna – niezbędne rozwiązania dla poprawy zdrowia
 4. Wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu
 5. Zmniejszanie obciążenia chorobami nowotworowymi
 6. Transplantacja i dawstwo organów i tkanek
 7. Choroby przewlekłe
 8. HIV/AIDS i zakażenia przenoszone drogą płciową
 9. Ograniczanie nierówności zdrowotnych
 10. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego
 11. Bezpieczeństwo pacjentów
 12. Choroby rzadkie

Wykaz projektów wspólnych działań i konferencji realizowanych z udziałem polskich podmiotów dofinansowanych ze środków Wspólnotowych Programów Zdrowia.

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

4 stycznia 2017 roku Chafea ogłosiła nabór propozycji w ramach przetargu zgodnego z planem pracy 2016 roku:

 • Call for tender No Chafea/2016/Health/04 concerning the study to support the assessment of the socio-economic impacts of potential future EU initiatives on HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis

Celem badania jest zebranie dowodów oraz przedstawienie oceny i prognozy skutków społeczno-gospodarczych unijnych inicjatyw politycznych w zakresie HIV / AIDS, wirusowego zapalenia wątroby oraz epidemii gruźlicy w Europie w oparciu o fakty.

Termin składania propozycji 21 lutego 2017 r. Więcej  informacji na stronie eTendering.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Krystyna Drogoń
telefon: 22 53 00 187
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry