Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Programy Unii w dziedzinie zdrowia

---

Wieloletni Wspólnotowy Program Zdrowia to główny instrument finansowy Komisji Europejskiej – służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Program, poprzez współfinansowanie projektów i innych działań, ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE. Ma także przyczynić się do zmniejszenia nierówności w tym zakresie między państwami członkowskimi Unii. Program wspiera w szczególności te działania promujące zdrowie oraz działania profilaktyczne, które mają wpływ na zdrowie.

Program jest wdrażany zgodnie z rocznymi Planami Pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane:

 • priorytety;
 • działania kwalifikowalne;
 • środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania.

Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

11 marca 2014 r. został przyjęty Trzeci Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jego tekst opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 21 marca.

Wdrażanie programu powierzono Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w Luksemburgu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA –  http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html)

W planie pracy na 2016 r. określono następujące wspólne działania, do których Minister Zdrowia nominował jako competent authority następujące instytucje z Polski:

 • JA-01-2016 – Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care – Krajowe Centrum ds.AIDS
 • JA-02-2016 – Action on chronic diseases – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. hab. dr med. Eleonory Reicher
 • JA-03-2016 – Tobacco control – Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
 • JA-04-2016 – Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections– Narodowy Instytut Leków
 • JA-05-2016 – Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Więcej informacji o programie zawartych jest w prezentacjach wygłoszonych podczas Info days organizowanych corocznie przez Departament Współpracy Międzynarodowej z udziałem przedstawicieli Chafea oraz dokumentach znajdujących się poniżej w załączenikach.

Na zlecenie Chafea opracowano i przetłumaczono m.in. na język polski 12 informacji o działaniach:

 1. Nadużywanie alkoholu
 2. Zdrowie i dobrostan psychiczny
 3. Odżywianie i aktywność fizyczna – niezbędne rozwiązania dla poprawy zdrowia
 4. Wspieranie starzenia się w dobrym zdrowiu
 5. Zmniejszanie obciążenia chorobami nowotworowymi
 6. Transplantacja i dawstwo organów i tkanek
 7. Choroby przewlekłe
 8. HIV/AIDS i zakażenia przenoszone drogą płciową
 9. Ograniczanie nierówności zdrowotnych
 10. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego
 11. Bezpieczeństwo pacjentów
 12. Choroby rzadkie

Wykaz projektów wspólnych działań i konferencji realizowanych z udziałem polskich podmiotów dofinansowanych ze środków Wspólnotowych Programów Zdrowia.,

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Nabór wniosków na projekty pilotowe

Na stronie internetowej Participant portal DG SANTE opublikowała nabór wniosków na następujące 5 projektów pilotowych:

 1. Establishing a Registry of Rare Congenital Malformations (as part of the Rare Diseases Registry), drawing on the structure, organization and experience of the Registry of Congenital Malformations
 2. Mentally – Access to mental health care and improving mental health literacy
 3. Severe mental disorders and the risk of violence: pathways through care and effective treatment strategies
 4. INTEGRATE: Development of integrated strategies to monitor and treat chronic and rheumatic diseases: the role of quality indicators and patient reported outcomes in addition to the physician evaluation of disease activity and damage
 5. Primary prevention courses for girls living in areas with higher risk of breast cancer

Propozycje projektów należy składać do 31 stycznia 2017 r. (wyłącznie na w portalu)

Przewidywany budżet odpowiednio:

 1. 100 tys. EUR,
 2. 400 tys. EUR,
 3. 1,2 mln EUR,
 4. 5,500 tys. EUR,
 5. 5,500 tys. EUR.

Projekty wymagają dofinansowania w wysokości min. 40 %. Mogą być złożone przez konsorcja podmiotów prawnych pochodzących z minimum 2 państw członkowskich UE i państw uprawnionych.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach Call for proposals dostępnych na  stronie Participant portal.

4 stycznia 2017 roku Chafea ogłosiła nabór propozycji w ramach przetargu:

Call for tender No Chafea/2016/Health/04 concerning the study to support the assessment of the socio-economic impacts of potential future EU initiatives on HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis

Celem badania jest zebranie dowodów oraz przedstawienie oceny i prognozy skutków społeczno-gospodarczych unijnych inicjatyw politycznych w zakresie HIV / AIDS, wirusowego zapalenia wątroby oraz epidemii gruźlicy w Europie w oparciu o fakty.

Termin składania propozycji 21 lutego 2017 r. Więcej  informacji na stronie eTendering.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Krystyna Drogoń
telefon: 22 53 00 187
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry