Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca z UE

---

Ministerstwo Zdrowia realizuje zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawiciele Ministerstwa na szczeblach ministerialnym i eksperckim aktywnie uczestniczą w pracach instytucji unijnych, m.in. w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej (ds. Zdrowia Publicznego, ds. Produktów Farmaceutycznych i Wyrobów Medycznych oraz ds. Środków Spożywczych), Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Zadaniem resortu jest wypracowywanie, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi ministerstwami i urzędami centralnymi oraz Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE, wspólnego stanowiska w obszarze zdrowia, które następnie jest prezentowane na forum unijnym. Celem tych działań jest wynegocjowanie najbardziej korzystnych dla Polski rozwiązań prawnych w dziedzinie zdrowia.

Resort koordynuje również prace, które dążą do dostosowania polityk w obszarze zdrowia do zobowiązań wynikających z wymogów członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach współpracy z UE powstaje szereg aktów prawnych, strategii oraz programów w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i zwalczania chorób.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry