Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO

---

W ramach współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z Polską podpisywane są Dwuletnie Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO. Umowy stanowią praktyczne ramy dla tej współpracy.

Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2018-2019

W dniu 7 grudnia została zawarta Dwuletnia Umowa o Współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej a Regionalnym Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019). Umowę podpisali Pan Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia oraz Pani Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalna WHO.

Umowy BCA podpisywane są na okres 2 lat i przewidują działania, będące odpowiedzią na aktualne problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Umowa BCA 2018-2019 określa priorytety działań, które realizowane będą
w następujących obszarach programowych:

 • choroby niezakaźne (wsparcie w opracowywaniu działań na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych w ramach POZ).
 • żywienie (wspieranie opracowania i wdrożenia polityk na temat żywienia na wczesnym etapie życia; wsparcie oceny żywności dla niemowląt i małych dzieci; monitorowanie wdrożenia polityk na rzecz profilaktyki otyłości).
 • równość, determinanty społeczne, równouprawnienie płci i prawa człowieka (wsparcie w zakresie rozszerzania badań i wykorzystywania dowodów dotyczących społecznych determinantów zdrowia oraz równości w zdrowiu w ramach założeń polityki krajowej oraz międzysektorowych procesów decyzyjnych – wymiana doświadczeń).
 • zintegrowana opieka zdrowotna ukierunkowana na pacjenta (wparcie w celu wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów).
 • systemy ochrony zdrowia, informacje i dowody (wsparcie w celu wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów; pomoc techniczna w zakresie poprawy jakości usług w systemie opieki zdrowotnej; wsparcie na rzecz korzystania z norm międzynarodowych dotyczących informacji i statystyk dotyczących zdrowia oraz metod, których celem jest zwiększenie interoperacyjności wymiany danych i systemów danych; wsparcie na rzecz wzmacniania mechanizmów ciągłego zwiększania zdolności krajowych oraz zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet – kontynuacja działań podejmowanych w ramach umowy BCA na lata 2014-2015 oraz 2016-2017).

Wymienione wyżej działania zostaną sfinansowane z budżetu WHO.

Zobacz: Umowa o Współpracy ministra zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO na lata 2018-2019 (PDFDOC).

Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2016-2017

15 września 2015 r. Minister Zdrowia podpisał dwuletnią umowę o współpracy z Europejskim Biurem Regionalnym WHO na lata 2016-2017. Umowa określa priorytety, które będą realizowane w następujących obszarach:

 • choroby niezakaźne(badania otyłości wśród dzieci w wieku 6-9 lat – kontynuacja działań podejmowanych w ramach zakończonej umowy BCA 2014-2015),
 • przemoc i urazy(wzmacnianie systemu zdrowotnego w Polsce w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania przemocy wobec dziecka),
 • żywienie(promocja karmienia piersią i żywienia uzupełniającego niemowląt i dzieci oraz monitorowanie i ocena skuteczności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach),
 • promocja zdrowia przez całe życie(tworzenie i wykorzystywanie danych
  z zakresu społecznych determinantów zdrowia),
 • zintegrowany system opieki zdrowotnej(poprawa jakości usług przez włączenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta do programu kształcenia medycznego),
 • system ochrony zdrowia, informacja i dane(zwiększanie krajowego potencjału w zakresie zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet – kontynuacja działań podejmowanych w ramach bieżącej umowy BCA 2014-2015).

 

Zobacz: Umowa o Współpracy ministra zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO na lata 2016-2017 (PDF, DOC).

 

Umowy w latach 2008-2015

 1. Biennial Collaborative Agreement, BCA na lata 2014 – 2015 (DOC 433 KB, PDF 11,4 MB)
 2. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2012 – 2013 (DOC 18,8 MB, PDF)
 3. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2010 – 2011 ( DOC 2,32 MB, PDF 854 KB)
 4. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2008 – 2009 (DOC 200 KB, PDF 64,4 KB, )

 

Wypracowane narzędzia:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry