Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO

---

W ramach współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z Polską podpisywane są Dwuletnie Umowy o Współpracy Ministra Zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO. Umowy stanowią praktyczne ramy dla tej współpracy.

 

Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2016-2017

15 września 2015 r. Minister Zdrowia podpisał dwuletnią umowę o współpracy z Europejskim Biurem Regionalnym WHO na lata 2016-2017. Umowa określa priorytety, które będą realizowane w następujących obszarach:

 • choroby niezakaźne(badania otyłości wśród dzieci w wieku 6-9 lat – kontynuacja działań podejmowanych w ramach zakończonej umowy BCA 2014-2015),
 • przemoc i urazy(wzmacnianie systemu zdrowotnego w Polsce w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania przemocy wobec dziecka),
 • żywienie(promocja karmienia piersią i żywienia uzupełniającego niemowląt i dzieci oraz monitorowanie i ocena skuteczności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach),
 • promocja zdrowia przez całe życie(tworzenie i wykorzystywanie danych
  z zakresu społecznych determinantów zdrowia),
 • zintegrowany system opieki zdrowotnej(poprawa jakości usług przez włączenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta do programu kształcenia medycznego),
 • system ochrony zdrowia, informacja i dane(zwiększanie krajowego potencjału w zakresie zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet – kontynuacja działań podejmowanych w ramach bieżącej umowy BCA 2014-2015).

Zobacz: Umowa o Współpracy ministra zdrowia z Europejskim Regionalnym Biurem WHO na lata 2016-2017 (PDF, DOC).

 

Umowy w latach 2008-2015

 1. Biennial Collaborative Agreement, BCA na lata 2014 – 2015 (DOC 433 KB, PDF 11,4 MB)
 2. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2012 – 2013 (DOC 18,8 MB, PDF)
 3. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2010 – 2011 ( DOC 2,32 MB, PDF 854 KB)
 4. Biennial Collaborative Agreement (BCA)2008 – 2009 (DOC 200 KB, PDF 64,4 KB, )

 

Wypracowane narzędzia:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry