Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

---

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development) to międzyrządowa organizacja gospodarcza, powołana do życia w 1960 r. na mocy Konwencji Paryskiej. Organizacja skupia 35 państw, a jej siedziba znajduje się w Paryżu.

 

Cele OECD

Głównym celem OECD jest takie uzgadnianie polityki społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich, aby pobudzać wzrost gospodarczy, zatrudnienie i rozwój społeczny.

Organizacja opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady i normy działania w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

Więcej informacji o pracach organizacji na stronie internetowej OECD.

 

Zdrowie w pracach OECD

Sprawami zdrowia w ramach OECD zajmuje się Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych (the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs).

W Dyrektoriacie funkcjonuje Wydział Zdrowia (Health Division). Wydział ten zbiera informacje nt. regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnych dotyczących systemów ochrony zdrowia. Ocenia też jaki wpływ – ekonomiczny i społeczny – mają rozwiązania stosowane w ramach ochrony zdrowia.

Wydział Zdrowia współpracuje m.in. z Komitetem Zdrowia (Health Committee), który składa się z reprezentantów instytucji narodowych odpowiedzialnych za zdrowie. Spotkania komitetu odbywają się dwa razy w roku. Co kilka lat komitet spotyka się na poziomie ministerialnym.

Główne obszary prac OECD w zakresie zdrowia to:

 • starzenie się i opieka długoterminowa,
 • wydatki na zdrowie,
 • infrastruktura teleinformatyczna w zdrowiu,
 • szpitale,
 • nierówności w zdrowiu,
 • zdrowie psychiczne,
 • leki,
 • prewencja,
 • jakość opieki,
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • personel medyczny.

 

Ważne linki

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry