Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacja Narodów Zjednoczonych

---

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations; fr. Organisation des Nations Unies) powstała po II wojnie światowej. Ma na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Pierwsza Konferencja Narodów Zjednoczonych odbyła się 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco. Oficjalnie ONZ powołano do życia 24 października 1945 r. Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 r.

 

Główne organy ONZ

 1. Zgromadzenie Ogólne
 2. Rada Bezpieczeństwa
 3. Sekretariat
 4. Rada Gospodarcza i Społeczna
 5. Rada Powiernicza
 6. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

 

System Narodów Zjednoczonych

W skład Systemu Narodów Zjednoczonych wchodzą także:

 1. Programy i fundusze, które skupiają się na rozwoju, zdrowiu, pomocy humanitarnej oraz ochronie praw człowieka. Są to np.:
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),
 • Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP),
 • Światowy Program Żywnościowy (WFP).
 1. Organizacje wyspecjalizowane, które zajmują się problemami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi czy środowiskiem naturalnym. Są to m.in.:
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

 

ONZ w internecie

Strona internetowa
Kanał YouTube

 

Zdrowie w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych

Organizacje Systemu Narodów Zjednoczonych są mocno zaangażowane w poprawę globalnego zdrowia publicznego. Działania w tej kwestii prowadzi głównie Rada Gospodarcza i Społeczna NZ (ECOSOC), a także programy i fundusze NZ.

 

Główne kierunki działań

 • walka z chorobami zakaźnymi,
 • poprawa zdrowia matek i dzieci,
 • wspieranie służby zdrowia krajów rozwijających się,
 • dostarczanie lekarstw i szczepionek,
 • udzielanie pomocy w przypadku poważnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (np. zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza na masową skalę, epidemie, itp.).

 

Prawo do zdrowia

Prawo do zdrowia jest uznawane za jedno z fundamentalnych praw człowieka. Pierwsze dokumenty ONZ, które o tym mówiły, to:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.)
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966 r.)

Coraz większa uwaga społeczności międzynarodowej skupia się na prawie do dostępu do najwyższego standardu ochrony zdrowia. Od 2002 roku działa specjalny sprawozdawca ds. powszechnego prawa do korzystania z najwyższych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego. Mandat wydała mu Komisja Praw Człowieka (Commission on Human Rights).

 

Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS)

UNAIDS został ustanowiony w 1996 roku, żeby podjąć bardziej skuteczną walkę z AIDS. Jego celem jest koordynacja działań 11 organizacji oraz funduszy Narodów Zjednoczonych, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii AIDS i łagodzić skutki choroby. UNAIDS działa w ponad 80 krajach. Siedziba sekretariatu programu mieści się w Genewie (Szwajcaria).

 

Polska w UNAIDS

Polska od początku istnienia organizacji aktywnie uczestniczy w jej pracach. W 2009 r. została członkiem Rady Programowej, w 2011 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2012 r. – przewodniczącego. W 2012 roku przekazała też na rzecz programu ponad 260 000 USD.

Polska podczas przewodnictwa skupiła się na problemie epidemii AIDS w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Działania te zapewniły jej pozycję lidera w regionie, jeśli chodzi o zagadnienia związane z tą chorobą. Polski wkład w prace UNAIDS jest bardzo wysoko oceniany przez kierownictwo programu, ekspertów i państwa członkowskie.

 

UNAIDS w internecie

Strona internetowa
Kanał na YouTube

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry