Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca rozwojowa

---

Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 roku Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Na podstawie tego programu przygotowywane są roczne plany współpracy rozwojowej.

Plan na 2016 rok został zaakceptowany przez Ministra Spraw Zagranicznych w listopadzie 2015 roku. Dokument obejmuje działania realizowane za pośrednictwem MSZ ze:

 • środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,
 • środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W Ministerstwie Zdrowia koordynację spraw związanych ze współpracą rozwojową prowadzi Departament Współpracy Międzynarodowej.

 

Projekty pomocowe zrealizowane przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2012 – 2016

 • 2016
 1. Zaawansowane budowanie potencjału ukraińskiej inspekcji farmaceutycznej – Projekt Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

 • 2015
 1. Budowanie potencjału Ukraińskiej Administracji Narodowej ds. Produktów Leczniczych w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych – Projekt Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

 • 2014
 1. Przygotowanie kadry administracji publicznej Mołdowy do zadań związanych z procesem zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do standardów unijnych oraz międzynarodowychProjekt Biura do Spraw Substancji Chemicznych
 2. Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w państwach Unii Europejskiej (projekt realizowany na Ukrainie) – Projekt Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 • 2013
 1. Szkolenie diagnostów ukraińskich w zakresie najnowszych technik laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich laboratoriach referencyjnych – podwyższanie standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS na Ukrainie – Krajowe Centrum ds. AIDS
 2. System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych (projekt dwuletni – kontynuowany w 2013 r.)Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
 3. Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla specjalistów w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii – Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.

 

 • 2012
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii  Projekt Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

 

Czytaj więcej na temat pomocy rozwojowej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Polska Pomoc.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry