Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.12.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

 Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 • termin realizacji: 29-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego

Nadzoruje:  Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

– referowała Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 29-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom

– referowała Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 29-12-2016 r.

Odpowiedzialny:  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie programu do realizacji.

 Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

– referował Pan Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych,  Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 29-12-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 29-12-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej

Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry