Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

14.10.2015

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

1. Projekt komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016

– przedstawił Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:

  • przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków

– przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
  • termin realizacji: 15-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry