Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

13.10.2015

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii

– przedstawiła Anna Łukasik Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

  • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
    uwag 1 dzień,
  • skierowanie pisma do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu,
  • termin realizacji: 14-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie

– przedstawiła Anna Łukasik Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
  • termin realizacji: 14-10-2015 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Anna Łukasik Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry