Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

04.07.2014

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

4 lipca 2014 r.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
  – przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.
  Ustalono:
  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
  • termin realizacji: 07-07-2014 r.
   Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
   Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
  – przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.
  Ustalono:
  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
  • termin realizacji: 07-07-2014 r.,
  • w przypadku braku uwag skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.
   Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
   Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015
  – przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.
  Ustalono:
  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
   uwag 1 dzień,
  • termin realizacji: 07-07-2014 r.,
  • w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni.
   Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
   Akceptował: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry