Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

08.08.2014

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

8 sierpnia 2014 r.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 – 2014
  – referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  Ustalono:
  • przyjęcie tekstu projektu,
  • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
  • termin realizacji: 11-08-2014 r.,
  • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.
   Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
   Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  – przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.
  Ustalono:
  • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
   uwag 3 dni,
  • termin realizacji: 11-08-2014 r.,
  • ponowne omówienie na Kolegium.

   Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
   Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra
Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry