Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

13.12.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji, a następnie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych  z terminem zgłaszania uwag 7 dni, a następnie w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

– przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów a następnie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie

– przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Zdrowia

     – przedstawiła Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Dyrektora Generalnego,
 • termin realizacji: 14-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Biuro Kadr

Nadzoruje: Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa  Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry