Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.11.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2018 r.

– referowała Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek–Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

– referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie  w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

– referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego: „Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy”

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 1853)

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego w sprawie zmiany technologii medycznej dotyczącej badań diagnostycznych TK i RM w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych  i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych  i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń polityki lekowej państwa

– przedstawił Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 30-11-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry