Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.09.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

– referował Pan Krzysztof Krzyżanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka

Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– referowała Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji, a następnie przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego budowy nowego systemu teleinformatycznego na potrzeby Narodowej Służby Zdrowia

– referowała Pani Anna Goławska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni, a następnie w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

 

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk 1651)

– referowała Pani Justyna Mieszalska Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego

Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

– przedstawił Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

– referował Pan Krzysztof Krzyżanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Nadzoruje:  Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

  

 1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

     – przedstawiła Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.

Odpowiedzialny:   Biuro Dyrektora Generalnego

Nadzoruje:  Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa  Zdrowia

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 7-09-2017 r.

Odpowiedzialny:  Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry