Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

30.08.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

– referował Pan Krzysztof Krzyżanowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

– referowała Pani Anna Goławska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń.

– referowała Pani Anna Goławska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni.
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia

– referowała Pani Anna Goławska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

 

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021

– przedstawiła Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji

Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

– przedstawił Pan Marcin Czech  Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

– referowała Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji, a następnie przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 31-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie przedstawionych działań dotyczących odrębnego trybu prac nad projektem.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry