Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.08.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

 

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia

– referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

– referowała Pani Katarzyna Bonecka Naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Ustalono:

 • warunkowe przyjęcie tekstu projektu,
 • uwzględnienie uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 25-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

– referowała Pani Katarzyna Bonecka Naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:

 • warunkowe przyjęcie tekstu projektu,
 • uwzględnienie uwag zgłoszonych podczas dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 25-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marcin Czech Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

– przedstawił Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

     – przedstawiła Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa

Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 24-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego

Nadzoruje: Pani Anna Pankowska – Gałaj Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry