Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.08.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
 • termin realizacji: 17-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Koordynującego proces zarządzania zmianami w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-08-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt dokumentu pn.: „Plan dla chorób rzadkich. Działania operacyjne na lata 2017 – 2019”

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
 • termin realizacji: 17-08-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry