Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.04.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

– przedstawiła Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

– przedstawiła Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie przedstawionego projektu,
 • zamieszczenie wykazu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

referowała Pani Anna Brożyna Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego

Nadzoruje: Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Generalna Ministerstwa  Zdrowia

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

referowała Pani Anna Brożyna Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego

Nadzoruje: Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Generalna Ministerstwa  Zdrowia

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

– referował Pan Marek Kuciński Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad  ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

– przedstawił Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 20-04-2017 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry