Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

18.01.2017

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych oraz do konsultacji Naczelnej Radzie Lekarskiej z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt programu polityki zdrowotnej pn. ”Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania 21 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

– przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu obwieszczenia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1201)

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 21-01-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania polityki wyrobów medycznych

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Karta problemu zdrowotnego dotycząca świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

– przedstawił Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 19-01-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

 

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry