Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

07.09.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 08-09-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o nadaniu odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, legitymacji i odznaki oraz sposobu dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 08-09-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień  z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
 • termin realizacji: 08-09-2016 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej

– referowała Pani Beata Rorant Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 8-09-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 8-09-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

 

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry