Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

26.08.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

 

 1. Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”

– referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 29-08-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Piotr Gryza Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania odrze

– przedstawił Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 26-08-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-08-2016 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry