Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.03.2016

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia

---

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje:            Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznawania praktyki odbytej przez technika farmaceutycznego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania
  uwag 21 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje:            Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko – dentystyczny

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

 

Odpowiedzialny:   Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje:             Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
  w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

 

Odpowiedzialny:   Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje:            Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

– referowała Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek
i Położnych.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

 

Odpowiedzialny:   Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje:            Pan Marek Tombarkiewicz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
  w sprawie powołania Zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje:            Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
  w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

– przedstawił Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu.
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje:            Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra

– referowała Pani Anna Miszczak Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 14 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

 

Odpowiedzialny:   Departament Prawny
Nadzoruje:            Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

– referowała Pani Izabela Obarska Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje:            Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu.
 • skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.

 

Odpowiedzialny:   Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje:            Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 7 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • ponowne omówienie na Kolegium.

 

Odpowiedzialny:   Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje:            Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

– przedstawiła Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

 

Odpowiedzialny:   Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje:            Pani Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy
  i lekarzy dentystów

– przedstawił Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 3 dni,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

 

Odpowiedzialny:   Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje:            Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
  w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwinięcia metodyki translacji map potrzeb zdrowotnych na plany inwestycyjne w regionach

– referowała Pani Barbara Więckowska Dyrektor Departamentu Analiz
i Strategii.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
  uwag 1 dzień,
 • termin realizacji: 17-03-2016 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

 

Odpowiedzialny:   Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje:            Pan Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu

Opracowało: Biuro Ministra

Akceptował: Minister Zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry