Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

27.12.2017

Ustalenia z obrad Kolegium

---
 1. Karta problemu zdrowotnego dla świadczenia opieki zdrowotnej: „Świadczenie edukacyjne z zakresu diabetologii u pacjentów z cukrzycą”.

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania,
 • termin realizacji: 28-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 2060)

– referowała Pani Anna Widarska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu,
 • skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 • termin realizacji:28-12-2017 r.,
 • w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień z terminem zgłaszania uwag 1 dzień.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Józefa Szczurek – Żelazko Sekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 28-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

– referowała Pani Kamila Malinowska Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Ustalono:

 • przyjęcie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 • skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 • termin realizacji: 28-12-2017 r.

Odpowiedzialny: Departament Analiz i Strategii
Nadzoruje: Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry