Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umów się na spotkanie w sprawie polityki lekowej lub koszyka świadczeń gwarantowanych

---

Masz uwagi do poziomu refundacji leku? Chcesz zgłosić propozycję do koszyka świadczeń gwarantowanych lub przedstawić opinię dotyczącą map potrzeb zdrowotnych? Dowiedz się, jak to zrobić zgodnie z Regulaminem kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (Regulamin).

Z kim możesz się spotkać

Możesz spotkać się z wiceministrem Krzysztofem Łandą oraz przedstawicielami nadzorowanych przez niego departamentów:

 1. Departament Analiz i Strategii (DAS),
 2. Departament Polityki Lekowej i Farmacji (DPL).

 

Regulamin dotyczy również spotkań z wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem, który nadzoruje prace DPL w sprawach:

 1. objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu:
  • leków,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyrobów medycznych,
 2. Komisji Ekonomicznej.

 

Jak załatwić sprawę

Złóż wniosek mailem (szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”).

 

Kto może skorzystać z usługi

Każda osoba fizyczna i prawna, pod warunkiem że nie reprezentuje jednostki:

 • podległej Ministrowi Zdrowia (MZ),
 • nadzorowanej przez MZ.

 

Kiedy złożyć wniosek

Co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.

 

Co zrobić

 1. Złóż wniosek mailem na adres sekretariatu:
 • Wiceministra Krzysztofa Łandy: sekretariat-kl@mz.gov.pl,
 • Wiceministra Marka Tombarkiewicza: sekretariat-mt@mz.gov.pl,
 • Departamentu Analiz i Strategii: dep-as@mz.gov.pl,
 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji: dep-pl@mz.gov.pl.
 1. Oczekuj na naszą decyzję.

Uwaga: Jeśli wniosek nie będzie kompletny, wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Będziesz miał na to 3 dni robocze. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku – nie rozpatrzymy go.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Wniosek o spotkanie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
 • proponowaną tematykę i czas trwania spotkania,
 • imiona i nazwiska uczestników spotkania, którzy będą reprezentować podmiot zewnętrzny,
 • proponowaną datę spotkania,
 • informację o konflikcie interesów w przypadku występowania na rzecz osoby trzeciej lub grupy podmiotów,
 • wskazanie przedstawicieli MZ, którzy mieliby wziąć udział w spotkaniu,
 • zgodę na przetwarzanie informacji o uczestnikach spotkania w rejestrze spotkań.

Uwaga: Nie później niż 5 dni przed spotkaniem, przekaż mailem jego szczegółowy plan. Uzasadnij swoje stanowisko do każdego z punktów. Jeśli tego nie zrobisz, możemy odmówić wyznaczenia spotkania.

Gdy spotkanie ma odbyć się z naszej inicjatywy, możesz zaproponować także inne tematy niż wskazane w zaproszeniu. W takim wypadku, również przekaż mailem szczegółowy plan spotkania, nie później niż 5 dni przed jego terminem. Uzasadnij swoje stanowisko do każdego z punktów.

 

Ile będziesz czekać

W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, powiadomimy Cię o terminie spotkania.

Pamiętaj, że możemy odmówić wyznaczenia spotkania, jeśli:

 • uznamy, że wystarczy przekazanie pisemnego stanowiska,
 • nie przekażesz szczegółowej agendy spotkania,
 • przedstawisz we wniosku nieprawdziwe informacje.

O odmowie spotkania powiadomimy Cię mailowo. Jeśli tak się stanie, otrzymasz pisemną odpowiedź na zagadnienia poruszone w swoim wniosku.

 

Warto wiedzieć

 1. Regulamin nie obejmuje spotkań o charakterze lobbingowym, czyli takich, które dotyczą kwestii uregulowanych w projekcie:
 • założeń ustawy,
 • ustawy,
 • rozporządzenia.

O tym, jak umówić się na spotkanie lobbingowe dowiesz się z sekcji „Powiązane usługi i informacje”.

 1. Spotkania są nagrywane. Zasygnalizuj na początku spotkania, jeśli chcesz otrzymać kopię nagrania. Przekażemy Ci ją w ciągu 10 dni roboczych.

 

Powiązane usługi i informacje

Umów się na spotkanie w sprawie projektu przepisów prawa albo przepisów, które już obowiązują

 

Kontakt

 1. Sekretariat Wiceministra Krzysztofa Łandy (sekretariat-kl@mz.gov.pl; tel. 22 63 49 592).
 2. Sekretariat Wiceministra Marka Tombarkiewicza (sekretariat-mt@mz.gov.pl; tel. 22 63 49 827)
 3. Sekretariat DAS (dep-as@mz.gov.pl; tel. 22 860 11 05).
 4. Sekretariat DPL (dep-pl@mz.gov.pl; tel. 22 22 63 49 737/811).

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry