Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca z organizacjami reprezentującymi pacjentów

---

Ministerstwo Zdrowia współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują pacjentów. Są to zarówno organizacje o zasięgu ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

 

„Dialog dla Zdrowia”

„Dialog dla Zdrowia” jest formą współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami, które reprezentują pacjentów. Spotkania odbywają się systematycznie od 2012 roku. Głównym ich celem jest poprawa działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dobra pacjentów.

Więcej informacji na stronie internetowej: Dialog dla Zdrowia

 

Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Organizacje reprezentujące pacjentów realizują również projekty wyłonione w konkursie pn. „Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia” (nr POWR.05.02.00-IP.05-00-002/16).

 

Kto koordynuje współpracę z organizacjami reprezentującymi pacjentów

  • ze strony partnerów społecznych koordynatorem współpracy jest Stanisław Maćkowiak, przewodniczący platformy „Dialog dla Zdrowia”.
  • w Ministerstwie Zdrowia współpracą z organizacjami pacjentów zajmuje się Departament Dialogu Społecznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry