Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

---

Ministerstwo Zdrowia współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadania te wybieramy na podstawie priorytetów zdrowotnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Każdego roku opracowujemy również Program współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w danym roku. Konkursy prowadzimy zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zamieszczamy na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podstawa prawna:

W 2017 roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowaliśmy 700 tys. zł. Na realizację Programuw ramach postępowania konkursowego, przeznaczyliśmy blisko 500 tys. zł.

Środki te przekazaliśmy na realizację zadań:

 1. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami.
 • Realizator: Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne” w Elblągu – 80 000,00 zł
 1. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów.
 • Realizatorzy:
  • Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne” w Elblągu – 50 000,00 zł
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Poznaniu – 18 200,00 zł
 1. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy.
 • Realizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie – 150 000,00 zł.
 1. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.
 • Realizatorzy:
  • Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Otwocku – 140 000,00 zł
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Śląski Oddział Wojewódzki – 32 590,00 zł

W 2016 roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowaliśmy 700 tys. zł. Na realizację Programu, w ramach postępowania konkursowego, przeznaczyliśmy niemal 320 tys. zł.

Środki te przekazaliśmy na realizację zadań:

 1.  Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów.
  • Realizator: Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie – 118 000 zł.

Polski Komitet Zwalczania Raka przeprowadził warsztaty żywieniowe dla uczniów (w wymiarze 200 godzin) oraz osób w wieku produkcyjnym i seniorów (300 godzin). Szkolenia odbyły się nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach oraz wsiach. Uczestnicy warsztatów poznali zasady racjonalnego żywienia oraz negatywne skutki niezbilansowanych sposobów żywienia.

 1. Opieka psychoonkologiczna i psychopaliatywna dla chorych na choroby nowotworowe, rodzin, opiekunów i personelu medycznego.”
 • Realizatorzy:
  • Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie – 133 500 zł,
  • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w Gdańsku oraz Polska Liga Walki z Rakiem w Warszawie – 68 396,60 zł.

Realizatorzy przeprowadzili warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla chorych na choroby nowotworowe oraz ich opiekunów. Podczas zajęć przekazali informacje o chorobie, jej leczeniu oraz zasadach prawidłowego żywienia. Zastosowali także psychoedukację, żeby wzmocnić i rozwinąć kompetencje, umożliwiające przystosowanie się do sytuacji, w której znajduje się chory i jego rodzina. Warsztaty dla opiekunów zostały uzupełnione o praktyczne aspekty profilaktyki zespołu wypalenia.

W 2015 roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowaliśmy 700 tys. zł. Na realizację Programu, w ramach postępowania konkursowego, przeznaczyliśmy 462,6 tys. zł

Środki te przekazaliśmy na realizację zadań:

 1. Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów.

Realizatorzy:

 • Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie – 145 500,00 zł,

Polski Komitet Zwalczania Raka przygotował materiały edukacyjne oraz cykl warsztatów skierowanych do dzieci, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów. Ponadto stworzył ogólnodostępną platformę informacyjną: www.chorobycywilizacyjne.eu.

 • Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu – 53 800,00 zł,

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne wyemitowało w mediach lokalnych cykl audycji edukacyjnych pn. „Zdrowie na szóstkę”. Dotyczyły one m.in. aktywności fizycznej w każdym wieku, racjonalnego żywienia, profilaktyki oraz wypoczynku (jako sposobu regeneracji). Materiały filmowe pojawiły się na stronie Stowarzyszenia.

 • Fundacja pod nazwą Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie – 103 362,62 zł.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przeprowadził warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób z cukrzycą i otyłością w Warszawie, Koninie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu. W trakcie warsztatów uczestnicy przygotowali prawidłowo zbilansowane posiłki, a także poznali zasady racjonalnego żywienia. Otrzymali również materiały edukacyjne na temat diety diabetyka i sposobu przygotowania posiłków.

Instytut zorganizował też trzymiesięczne bezpłatne poradnictwo dietetyczne. Podczas dyżurów edukatorki diabetologiczne oraz dietetycy przekazywali wiedzę na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Realizator opracował też darmową aplikację mobilną, która ułatwia dostosowanie terapii żywieniowej do insulinoterapii. Narzędzie pozwala szybko przeliczyć wymienniki węglowodanowe oraz białkowo-tłuszczowe w planowanym posiłku.

 

2. Program edukacyjno-promocyjny mający na celu popularyzację szczepień ochronnych i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych w walce z chorobami zakaźnymi, skierowany do dzieci i rodziców.

Realizator: Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu –  53 000,00 zł.

Stowarzyszenie wyprodukowało pięć odcinków cyklu „Zaszczep w sobie zdrowie”, w tym:

 • Nie taka szczepionka straszna,
 • Zastrzyk obowiązkowy,

Szczepionki ponad normę,

 • Nie bój się, zaszczep się,
 • Szczepionki przyszłości.

 

3. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety.

Realizatorzy:

 • Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu – 26 000,00 zł,

Stowarzyszenie wyprodukowało pięć odcinków cyklu „Życie w proszku”, w tym:

 • Polaku! Nie lecz się sam,
 • Nie zawsze zdrowe witaminy,
 • Dieta to nie cud,
 • To nie jest dla dzieci,
 • Zażywaj życia, nie leków.

 

 • Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie – 81 000,00 zł.

Polski Komitet Zwalczania Raka przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów i osób w wieku produkcyjnym. Spotkania (w wymiarze 200 godzin) dotyczyły biodostępności, interakcji oraz działań niepożądanych produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety. W warsztatach udział wzięło 1100 osób. Szkolenia odbyły się nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach oraz wsiach. Realizator stworzył też stronę internetową o produktach OTC i suplementach diety www.suplementacja.info.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry