Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacje pozarządowe

---

Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

czytaj więcej

Jeśli prowadzisz fundację, musisz złożyć sprawozdanie merytoryczne z jej działalności. Składasz je każdego roku za rok ubiegły. Pamiętaj, że spełnisz obowiązek sprawozdawczy tylko wtedy, kiedy złożysz poprawne sprawozdanie. Sprawdź co musisz przygotować i gdzie złożysz sprawozdanie: Złóż sprawozdanie z działalności fundacji

Prowadzisz fundację za granicą i chcesz otworzyć jej przedstawicielstwo w Polsce? Sprawdź, jak zrobić to zgodnie z przepisami prawa. Dowiedz się, z kim masz się skontaktować, by uzyskać pomoc.  Uzyskaj zezwolenie Ministra Zdrowia na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

W ramach dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi tworzącymi trzeci sektor Ministerstwo Zdrowia współpracuje z organizacjami reprezentującymi pacjentów. Współpraca ta obejmuje zarówno organizacje o charakterze ogólnokrajowych federacji jak i organizacje o zasięgu lokalnym, reprezentujące wybrane grupy pacjentów.

czytaj więcej

Ogłoszenie konkursowe na wybór ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia.

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry