Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Organizacje pozarządowe

---

Ministerstwo Zdrowia prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta obejmuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności fundacji obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. Składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. Ostateczny termin złożenia ww. sprawozdania upływa z końcem danego roku kalendarzowego.

czytaj więcej

W ramach dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi tworzącymi trzeci sektor Ministerstwo Zdrowia współpracuje z organizacjami reprezentującymi pacjentów. Współpraca ta obejmuje zarówno organizacje o charakterze ogólnokrajowych federacji jak i organizacje o zasięgu lokalnym, reprezentujące wybrane grupy pacjentów.

czytaj więcej

Ogłoszenie konkursowe na wybór ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia.

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry