Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Patronat honorowy ministra zdrowia oraz uczestnictwo ministra zdrowia w komitecie honorowym

---

Honorowy patronat ministra zdrowia to wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter organizowanych wydarzeń oraz inicjatyw. Patronat otrzymać mogą imprezy oraz akcje o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia.

Minister Zdrowia nie obejmuje patronatu honorowego nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków i organizacji. Nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

Udzielenie przedsięwzięciu honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego.

 

Korzyści

Patronat ministra zdrowia może podnieść rangę oraz zasięg twojego wydarzenia. Będziesz mógł wykorzystać w materiałach promocyjnych logo ministerstwa.

 

Kto może skorzystać z usługi

O objęcie honorowym patronatem może starać się każdy, kto organizuje wydarzenie dotyczące promocji zdrowia. Aby wydarzenie otrzymało patronat, powinno:

 • mieć szczególny charakter i znaczenie,
 • dotyczyć zadań resortu zdrowia.

 

Kiedy złożyć wniosek

Powinieneś złożyć wniosek co najmniej dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem. Za datę przyjęcia wniosku przyjmujemy datę wpływu do kancelarii Ministerstwa Zdrowia. Jeśli złożysz wniosek po terminie, możemy go nie rozpatrzyć.

 

Co zrobić krok po kroku

 1. Wejdź na stronę internetową i pobierz wzór wniosku.
 2. Wypełnij wzór i prześlij do Ministerstwa Zdrowia.
 3. Dołącz wskazane we wniosku załączniki (szczegółowy program, regulamin, informacje o źródłach finansowania i sponsorach).
 4. Twój wniosek zaopiniuje właściwy departament merytoryczny, Biuro Prasy i Promocji.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu honorowego patronatu podejmie minister zdrowia. Decyzja ma charakter uznaniowy.
 6. Jeśli otrzymasz patronat honorowy, pamiętaj aby umieścić taką informację oraz logo ministerstwa w materiałach promocyjnych.
 7. Prześlij sprawozdanie z wydarzenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

 

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć na trzy sposoby:

 1. Pocztą na adres:

Biuro Ministra

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 1. Osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia.
 2. Pocztą elektroniczną na adres: biuro-bm@mz.gov.pl

 

Ile zapłacisz

Objęcie patronatem honorowym jest bezpłatne.

 

Co przygotować

Wypełnij wzór wniosku, który pobierzesz ze strony internetowej ministerstwa. Do wniosku powinieneś dołączyć program wydarzenia oraz informacje o patronach medialnych i sponsorach.

 

Ile będziesz czekać

Zostaniesz powiadomiony o decyzji w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ministerstwo może się do ciebie zwrócić o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Masz na to 7 dni. W takiej sytuacji okres oczekiwania może się wydłużyć.

 

Instytucja odpowiedzialna

Ministerstwo Zdrowia – Biuro Ministra.

 

Dodatkowe informacje – wzory do pobrania

 

Lista udzielonych patronatów

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry