Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konsultanci wojewódzcy

---

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Główne zadania konsultantów wojewódzkich

 • Opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.
 • Występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny.
 • Wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
 • Wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Listy konsultantów wojewódzkich

Listy konsultantów wojewódzkich są dostępne w serwisach urzędów wojewódzkich.

 1. serwis Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 2. serwis Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 3. serwis Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. serwis Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. serwis Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 6. serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 8. serwis Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 9. serwis Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 10. serwis Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 11. serwis Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 12. serwis Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 13. serwis Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 14. serwis Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
 15. serwis Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 16. serwis Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

UWAGA!
interna
– szukaj: choroby wewnętrzne
laryngologia – szukaj: otorynolaryngologia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry