Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konsultanci w ochronie zdrowia

---

Konsultanci w ochronie zdrowia dzielą się na konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich. Ich działalność jest finansowana z budżetu państwa. Jedna kadencja trwa 5 lat.

Główne zadania konsultantów w ochronie zdrowia

  • zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta,
  • nadzorowanie strony merytorycznej doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego kadry medycznej,
  • branie udziału w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Zobacz: Komunikat w sprawie waloryzacji kwoty, o której mowa w art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry