Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko ---

Jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Matki i Dziecka,
 3. Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
 4. Departament Pielęgniarek i Położnych.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 2. Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 3. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 4. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 5. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 6. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 7. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 8. Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

numer pokoju: 157
telefon: (22) 634 94 40
fax: (22) 635 24 87

powrót do góry