Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza ---

Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań.

Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,
  2. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.


numer pokoju: 247
telefon: (22) 634 96 18
fax: (22) 831 21 46


powrót do góry