Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Piotr Gryza ---

Menedżer i analityk w obszarze ochrony zdrowia. Działacz społeczny.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

Twórca i pierwszy dyrektor Mazowieckiej Kasy Chorych (1998-1999). W latach 2000-2001 Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (UNUZ). Dyrektor Szpitala na Solcu w Warszawie (2003-2005). Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) (2006-2008). Kierował wdrożeniem systemu Business Intelligence w Instytucie Kardiologii (2011-2013).

Prowadził działalność doradczą dla CSIOZ w obszarze zagadnień analitycznych i raportowych (2013-2015).

19 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność niepodległościową w konspiracyjnych strukturach krajowych i uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r.

Uczestnik głodówki protestacyjnej w Warszawie w sprawie obrony nauczania historii w programach szkolnych (2012 r.).

Inicjator i  współzałożyciel Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo” (1988 r.).

Członek zarządów Klubu Miłośników Litwy i Towarzystwa Polska-Ukraina (1988-1990).

Pasjonuje się historią, filozofią polityki i Katolicką Nauką Społeczną. Ornitolog amator i miłośnik wypraw górskich, rowerowych i narciarskich.

Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań.

Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.


numer pokoju: 247
telefon: (22) 634 96 18
fax: (22) 831 21 46


powrót do góry