Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz ---

Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych mu zadań.

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
 3. Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 2. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
 4. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 5. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 6. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 7. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 8. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 9. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 10. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 11. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 12. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 13. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
 14. Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
 15. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 16. uczelni medycznych.


Wiceminister Tombarkiewicz jest doktorem nauk medycznych, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, a także specjalistą medycyny ratunkowej.

W latach 2001 – 2007 r. był ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Końskich. Od 2006 r. pełnił funkcję pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Medycyny Ratunkowej (do 2008 r.) i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (do 2016 r.). W 2007 r. został dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W latach 1999 – 2001 był w tej placówce zastępcą ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 7 stycznia 2016 r.


ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
numer pokoju: 141
telefon: (22) 634 98 27
fax: (22) 635 87 10


powrót do góry